Thời gian xử lý và ngày giao hàng cho người mua biết khi nào bạn chuyển các mặt hàng từ cửa hàng của mình. Người mua có thể xem thời gian xử lý của một đơn hàng trong Shipping and Returns. Ngày giao hàng cũng xuất hiện trên biên nhận sau khi người mua đã mua một mặt hàng.

Trong trường hợp danh sách đủ điều kiện, khách hàng có thể xem ngày giao hàng ước tính thay vì thời gian xử lý.

Thời gian xử lý một đơn hàng là bao nhiêu?

Thời gian xử lý là thời gian cần thiết để một đơn hàng sẵn sàng được giao. Thời gian xử lý giúp xác định kỳ vọng của người mua trước khi mua một mặt hàng và thời gian xử lý chính xác giúp bạn giao đơn đặt hàng một cách đáng tin cậy.

Nếu một đơn hàng được cá nhân hóa, nó sẽ bao gồm thời gian cần thiết để tạo ra mặt hàng được cá nhân hóa. Nếu một đơn hàng đã được đặt, thời gian xử lý là khoảng thời gian cần thiết để đóng gói hàng hóa và chuyển đến bộ phận vận chuyển.

Thời gian xử lý cũng ảnh hưởng đến thời điểm người mua có thể mở tranh chấp đơn đặt hàng và khi nào họ có thể để lại đánh giá.

Ngày giao hàng là gì?

Ngày giao hàng là ngày bạn đồng ý giao đơn hàng cho người mua. Đây là ngày kết thúc của thời gian dài nhất xử lý đơn đặt hàng.

Ví dụ: thời gian xử lý một mặt hàng của bạn là 3-5 ngày. Một người mua đặt hàng vào ngày 1 tháng 9. Ngày giao hàng cho đơn hàng này là ngày 6 tháng 9.

Nếu bạn không đặt thời gian xử lý

Nếu bạn không chỉ định thời gian xử lý cho một mặt hàng, người mua sẽ không thấy ngày giao hàng trong quá trình đặt hàng. Nếu người mua đặt hàng với nhiều mặt hàng và một trong các mặt hàng không có thời gian xử lý, toàn bộ đơn hàng sẽ không hiển thị ngày giao hàng, ngay cả khi các mặt hàng khác trong đơn hàng có thời gian xử lý.

Cách đặt thời gian xử lý một mặt hàng

Để đặt thời gian xử lý cho một đơn hàng:

 1. Đăng nhập vào Etsy.com .
 2. Nhấp vào Store Manager .
 3. Nhấp vào Settings.
 4. Nhấp vào Delivery Settings .
 5. Nhấp vào Delivery Profiles .
 6. Nhấp vào Add Shipping Profile hoặc chọn hồ sơ vận chuyển bạn muốn cập nhật.
 7.  Điền vào hồ sơ giao hàng.
 8. Chọn processing time from từ menu thả xuống. Bạn có thể chọn thời gian xử lý từ 1 ngày đến 10 tuần.
 9. Nhấp vào Create Profile .

Sau đó, bạn có thể chọn hồ sơ giao hàng này cho các tờ sản phẩm của mình:

 1. Trong Store Manager , nhấn vào Product Listings .
 2. Tìm trang sản phẩm bạn muốn sửa đổi hoặc tạo mới.
 3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng, sau đó nhấp vào Edit .
 4. Cuộn xuống chọn Delivery .
 5. Chọn hồ sơ giao hàng với thời gian xử lý chính xác.
 6. Nhấp vào Publish .

Bạn có thể thay đổi thời gian xử lý một mặt hàng bằng cách làm theo quy trình tương tự.

Cách cập nhật ngày giao hàng của đơn hàng

Bạn có thể thay đổi ngày giao hàng một lần, miễn là ngày ban đầu chưa qua và người mua đã chấp nhận ngày giao hàng mới.

Để cập nhật ngày giao hàng của một đơn đặt hàng hiện có:

 1. Đăng nhập vào Etsy.com .
 2. Nhấp vào Store Manager .
 3. Nhấp vào Orders and delivery .
 4. Tìm giao dịch bạn muốn thay đổi.
 5. Nhấp vào biểu tượng… (dấu chấm lửng)
 6. Nhấp vào Update Ship Date .
 7. Chọn ngày giao hàng mới của bạn. Ngày mới phải trong vòng ba tuần kể từ ngày giao hàng ban đầu.
 8. Thêm tin nhắn cho người mua
 9. Nhấp vào Update and notify the buyer .

Hiện Maslow Ecom có những khóa học cho những người mới bắt đầu bán hàng trên Etsy. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *