Tài khoản ngân hàng trong hồ sơ cho Etsy Payments là tài khoản ngân hàng nơi bạn sẽ gửi tiền bán hàng hiện có của mình, theo lịch trình gửi tiền của bạn. 

Người bán ở Hoa Kỳ có thể thấy tùy chọn kết nối với Plaid để thêm tài khoản ngân hàng của họ. Etsy đang thử nghiệm một cách dễ dàng, an toàn để xác minh chi tiết ngân hàng của bạn để giúp đảm bảo bạn sẽ nhận được tiền gửi của mình mà không gặp rắc rối. Nếu bạn được yêu cầu kết nối với Plaid, hãy làm theo lời nhắc. Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ và không được yêu cầu kết nối với Plaid, bạn không cần thực hiện thêm bất kì hành động nào để xác minh chi tiết ngân hàng của mình. Tìm hiểu thêm về Tính năng bảo mật của Plaid.

Plaid Portal on the App Store

Để cập nhật tài khoản ngân hàng

 1. Trên Etsy.com, chọn Shop manager. Trên ứng dụng Sell on Etsy, hãy nhấn vào More và chọn Your store.
 2. Chọn Finance 
 3. Chọn Payment Settings 
 4. Chọn Update bên cạnh Bank details. Bạn có thể cần xác nhận chi tiết ngân hàng hiện tại của mình trong hồ sơ.
 5. Nhập chi tiết ngân hàng mới của bạn.
 6. Chọn Save.

Tên trên tài khoản ngân hàng của bạn phải khớp với tên hoặc pháp nhân kinh doanh mà bạn đã nhập trên trang Thông tin pháp lý và thuế của mình.

Định dạng bạn phải nhập cho tài khoản ngân hàng của mình thay đổi theo quốc gia. Tìm định dạng tài khoản ngân hàng cho quốc gia của bạn.

Sau khi bạn cập nhật tài khoản ngân hàng của mình, tiền Etsy Payments của bạn sẽ bị giữ trong 5 ngày để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bất kỳ hành vi lạm dụng nào có thể xảy ra.

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, bạn có thể cần xác minh chi tiết ngân hàng của mình bằng một khoản tiền gửi thử.

1. Xác minh tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ

Một khoản tiền gửi thử nhỏ sẽ xuất hiện trong tài khoản của bạn trong vòng 3—7 ngày, thông báo cho bạn biết rằng các khoản tiền gửi đang hoạt động bình thường. Sau khi bạn nhìn thấy khoản tiền gửi, bạn không cần thực hiện thêm hành động nào.

Nếu bạn đang thiết lập một cửa hàng mới, bạn sẽ nhận được một khoản tiền gửi nhỏ vào tài khoản ngân hàng của mình sau khi bạn mở cửa hàng của mình. Không có khoản tiền đặt cọc nào sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn trong khi thiết lập cửa hàng của bạn trước khi mở cửa hàng.

2. Xác minh tài khoản ngân hàng bên ngoài Hoa Kỳ

Nếu tài khoản ngân hàng của bạn nằm ở một quốc gia, ngoài Hoa Kỳ, nơi Etsy Payments khả dụng, bạn sẽ cần xác minh tài khoản ngân hàng của mình trước khi có thể nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán hàng của mình.

Nếu cửa hàng của bạn được mở sau ngày 1 tháng 3 năm 2022, bạn có thể thêm tài khoản ngân hàng của mình sau lần bán hàng đầu tiên. Hãy nhớ thêm chi tiết ngân hàng của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán hàng đầu tiên để tránh việc cửa hàng của bạn bị suspended. Bạn phải xác minh chi tiết ngân hàng của mình trong vòng 60 ngày, nếu không cửa hàng của bạn sẽ bị suspended.

2.1 Tài khoản ngân hàng của tôi có đơn vị tiền tệ khác với tài khoản Thanh toán

Nếu tài khoản ngân hàng của bạn có đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ trong tài khoản Thanh toán, bạn có thể tải lên bảng sao kê ngân hàng để xác minh. Etsy sẽ xem xét nó trong vòng 5 ngày làm việc.

Để upload sao kê ngân hàng nhằm chứng minh 

 1. Trên Etsy.com chọn Shop manager.
 2. Chọn Finance.
 3. Chọn Payment settings.
 4. Chọn Update bên cạnh Bank details. Bạn có thể cần xác nhận chi tiết ngân hàng hiện tại của mình trong hồ sơ.
 5. Trong Bank country & currency, hãy chọn My bank account is in another currency. Lưu ý rằng Etsy chỉ có thể thanh toán bằng đơn vị tiền tệ trong tài khoản Thanh toán của bạn.
 6. Chọn Save và tải lên bảng sao kê ngân hàng.
 7. Kéo và thả hoặc chọn một tệp sao kê ngân hàng của bạn.
 8. Chọn Send.
 9. Chọn Save.

Etsy sẽ phát hành tiền gửi bằng đơn vị tiền tệ trong tài khoản Thanh toán của bạn, ngay cả khi đơn vị tiền tệ khác với ngân hàng của bạn.

2.2 Tài khoản ngân hàng của tôi có cùng đơn vị tiền tệ với tài khoản Thanh toán của tôi

Nếu tài khoản ngân hàng của bạn có cùng đơn vị tiền tệ với tài khoản Thanh toán, bạn sẽ nhận được một khoản tiền gửi nhỏ từ Etsy trong vòng 5 ngày làm việc sau khi cập nhật tài khoản ngân hàng hoặc bắt đầu xác minh tài khoản ngân hàng sau lần bán hàng đầu tiên. Khoản tiền gửi sẽ được xử lý bởi các đối tác thanh toán bên thứ ba của Etsy, chẳng hạn như Adyen hoặc Envoy thông qua WorldPay.

Sau khi bạn nhận được khoản tiền gửi nhỏ trong tài khoản ngân hàng của mình, hãy nhập số tiền vào phần Payment settings trên Etsy.

2.3 Làm cách nào để nhận được khoản tiền gửi thử sau lần bán hàng đầu tiên?

Hãy nhớ gửi khoản tiền gửi nhỏ chi tiết ngân hàng của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày bán hàng đầu tiên để tránh việc cửa hàng của bạn bị suspended.

Để nhận được một khoản tiền gửi nhỏ sau lần bán hàng đầu tiên của bạn

 1. Trên Etsy.com hoặc Sell on Etsy, hãy chuyển đến Shop Manager 
 2. Đi đến Finance.
 3. Chọn Payment settings.
 4. Chọn Verify Account bên cạnh Bank details.
 5. Chọn Save & send small deposit.

Để xác minh tài khoản ngân hàng sau khi nhận được tiền gửi thử 

 1. Trên Etsy.com hoặc ứng dụng Sell on Etsy, hãy chuyển đến Shop Manager 
 2. Đi đến Finance.
 3. Chuyển đến Payment Account.
 4. Chọn Verify account.
 5. Nhập số tiền gửi nhỏ từ Etsy mà bạn thấy trong tài khoản ngân hàng của mình. Khoản tiền gửi có thể xuất hiện từ WorldPay, Envoy hoặc Adyen.
 6. Chọn Verify account.

Bạn cũng sẽ thấy nút Verify account trong Shop manager phía dưới phần Shop advisor. Nó sẽ liên kết trực tiếp đến việc xác minh tài khoản ngân hàng của bạn.

Bạn có thể được yêu cầu tải lên bảng sao kê ngân hàng để xác minh nếu bạn nhập sai số tiền gửi nhiều lần. Etsy sẽ xem xét bảng sao kê ngân hàng của bạn trong vòng khoảng 5 ngày làm việc.

2.4 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp sự cố khi xác minh tài khoản ngân hàng của mình?

Tôi thấy thông báo Come back later và không thể nhập số tiền gửi.

 • Bạn phải quay lại sau, ngay cả khi bạn đã nhận được tiền đặt cọc.
 • Tiếp tục kiểm tra lại mỗi ngày. Bạn sẽ có thể nhập số tiền gửi của mình trên Etsy trong vòng vài ngày.
 • Bộ phận Hỗ trợ của Etsy không thể xóa thông báo Come back later.

Tôi đang nhập số tiền, nhưng Etsy nói rằng nó sai.

 • Nhập khoản tiền gửi nhỏ chính xác như trên bảng sao kê của bạn.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đang nhập khoản tiền gửi gần đây nhất. Bạn có thể đã nhận được nhiều khoản tiền gửi thử nếu bạn đã thử cập nhật tài khoản ngân hàng của mình nhiều lần. Tất cả các khoản tiền gửi trước đó sẽ bị hủy bỏ.
 • Có thể mất đến 5 ngày làm việc sau khi cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn để nhận được khoản tiền gửi nhỏ.
 • Nếu bạn cập nhật tài khoản ngân hàng của mình trên Etsy và kiểm tra bảng sao kê của mình ngay sau đó, bạn có thể thấy một khoản tiền gửi nhỏ đã không còn hiệu lực. Chờ cho đến khi bạn nhận được khoản tiền gửi nhỏ mới.

Tôi chưa nhận được khoản tiền gửi nhỏ

 • Chờ trong 5 ngày làm việc. Nếu bạn không thấy khoản tiền gửi sau 5 ngày làm việc, hãy nhập lại chi tiết ngân hàng của bạn để có một khoản tiền gửi mới được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Nếu bạn vẫn không nhận được khoản tiền gửi, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để xác nhận chi tiết tài khoản của bạn hoặc thử thêm một tài khoản ngân hàng khác.

Tôi đã xác minh tài khoản ngân hàng của mình nhưng tôi vẫn bị suspend

 • Nếu bạn đã cố gắng để xác minh hoặc không xác minh tài khoản ngân hàng của mình trong vòng 60 ngày kể từ ngày cập nhật chi tiết ngân hàng, cửa hàng của bạn sẽ bị suspended.
 • Nếu bạn đã cố gắng xác minh, bạn sẽ được yêu cầu tải lên bảng sao kê ngân hàng để hoàn tất việc xác minh trước khi Etsy có thể khôi phục cửa hàng của bạn. Etsy sẽ xem xét bảng sao kê ngân hàng của bạn trong vòng khoảng 5 ngày làm việc.
 • Nếu bạn đã tìm thấy khoản tiền gửi nhỏ của mình và có tùy chọn xác minh, hãy làm như vậy trên Etsy.com chứ không phải ứng dụng Sell on Etsy trước khi liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Etsy để được trợ giúp khôi phục cửa hàng của bạn.
 • Không thể xác minh trên ứng dụng Bán trên Etsy khi tài khoản bị suspended.

2.5 Tài khoản ngân hàng mới ở quốc gia khác với tài khoản cũ

Nếu bạn ở khu vực đồng euro

Nếu tài khoản ngân hàng hiện tại của bạn nằm ở khu vực đồng euro và bạn đang chuyển đến một quốc gia khác trong khu vực đồng euro, bạn có thể chọn Contact support để được trợ giúp cập nhật ngân hàng của bạn sang quốc gia mới.

Nếu bạn ở bất kỳ nơi nào khác

Không thể thay đổi tài khoản ngân hàng sang một quốc gia khác.

Lựa chọn tốt nhất là mở một cửa hàng Etsy mới. Với cửa hàng mới, bạn có thể đặt tài khoản ngân hàng của mình thành một tài khoản ở quốc gia hiện tại của bạn. Tuy nhiên, bạn không thể hợp nhất tài khoản Etsy hoặc chuyển thông tin từ cửa hàng ban đầu sang cửa hàng mới. Điều này có nghĩa là không thể chuyển dữ liệu cửa hàng, bao gồm danh sách, bài đánh giá hoặc số bán hàng sang tài khoản mới. Bạn có thể bao gồm URL cho cửa hàng ban đầu của mình trong cửa hàng mới để hiển thị các bài đánh giá và số lượng bán hàng của bạn cho người mua hàng.

Hiện Maslow Ecom có những khóa học đào tạo kinh doanh Etsy và Amazon cho những người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

Trên đây là những chia sẻ về công thức tìm niche kinh doanh trên Esty Shop cho các sản phẩm POD. Bạn có thể tham khảo khoá học của Maslow Ecom Academy để có thêm những kinh nghiệm thực chiến  kiếm tiền với POD trên Etsy cho người mới bắt đầu – Bán hàng online không cần vốn, trang bị đầy đủ kiến thức cho bạn trên con đường kiếm thêm thu nhập thụ động từ Esty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *