Chi tiết khóa học

ADVANCED
AMZ SELLER

$ 500 / 8 buổi
Nắm chắc kiến thức, tạo đà phát triển kinh doanh
trên AMZ tạo ra thu nhập.
 • TOÀN CẢNH NGÀNH MMO
 • PRINT ON DEMAND
 • ACCOUNT
 • DROPSHIPPING
 • SEO
 • IDEA
 • LISTING
 • CUSTOMER SERVICE
 • STORE
 • BRANDING
 • Bonus

PARTNER AMZ SELLER

$ 1,000 / 11 buổi
Đào tạo từ newbie tiến tới xây dựng
doanh nghiệp kinh doanh chuyên nghiệp
Kết hợp giảng dạy kiến thức về AMZvới kiến thức kinh doanh
 • TOÀN CẢNH NGÀNH MMO
 • PRINT ON DEMAND
 • ACCOUNT
 • SEO
 • IDEA
 • LISTING
 • CUSTOMER SERVICE
 • STORE
 • BRANDING
 • Ultimate bonuses