Khóa 3: Partner Etsy Seller
Startup Stage

Startup with Etsy Seller

3 tháng

Lộ trình đào tạo từ zero (newbie) tiến tới hình thành team/doanh nghiệp kinh doanh trên Etsy chuyên nghiệp
Kết hợp đào tạo kiến thức về Etsy cũng như kiến thức kinh doanh từ cơ bản đến chuyên sâu
Mục tiêu thu nhập: 2,000 - 10,000$/tháng

Bonus

3 tháng group thu phí
3 tháng sử dụng tool market research
3 tháng học lý thuyết và thực chiến tại công ty
cùng các seller đi trước
Sử dụng tất cả các tài nguyên của công ty và
miễn phí các module mất phí khác
Thường xuyên update thông tin, chia sẻ kiến thức
từ giáo viên và học viên thành công các khoá trước

• TOÀN CẢNH NGÀNH MMO
Tiềm năng và rào cản của ngành MMO. Tại sao tôi chọn Etsy?
Nguyên lý và cách vận hành của Etsy.

• PRINT ON DEMAND (POD)
Tổng quan kiến thức về Print on Demand (POD) dùng cả đời không hết.

• ACCOUNT
Hướng dẫn tạo lập tài khoản theo hệ thống (Account Việt Nam và Account nước ngoài). Cách bảo quản tài khoản
Những listing đầu tiên và cách nuôi tài khoản sống dai như đỉa đói.
Tối ưu store, tăng độ tin cậy và tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

• SEO
Tối ưu hoá Titles, Tags, Description...chuẩn SEO lên đỉnh trên Etsy.

• IDEA
Nghiên cứu phân tích thị trường, tìm và nhận biết sản phẩm bán tốt, lên idea nào để bán đắt như tôm tươi.

• CUSTOMER SERVICE
Xử lý order POD chuẩn không cần chỉnh
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, giữ chân khách hàng , khai thác customer lifetime value. Cách xử lý case từ khách hàng.

• STORE
Etsy ads và chạy ads hiệu quả ra đơn đều như vắt tranh. Đẩy mạnh bán hàng và phát triển nguồn lực.

• BRANDING WITH ETSY
Startup with Etsy Seller. Xây dựng brand với Etsy, Instagram, Pinterest, Tiktok...