Bài viết dưới đây là phần cuối cùng trong chuỗi bài viết về các điều khoản của Etsy Payments.

7. Phí xử lý thanh toán

Giới thiệu chung

Etsy tính một khoản phí (Phí xử lý thanh toán) để xử lý mỗi giao dịch thông qua Etsy Payments. Số tiền phí sẽ được tính trên tổng số tiền đặt hàng, bao gồm phí vận chuyển và thuế (nếu có). Phí xử lý thanh toán sẽ xuất hiện trong tài khoản thanh toán của bạn và sẽ được khấu trừ từ tổng số tiền thanh toán tại thời điểm đã hoàn tất thanh toán. Etsy có quyền sửa đổi phí xử lý thanh toán bất kỳ lúc nào. Đối với các khoản tiền gửi dưới ngưỡng được chỉ định tại một số thị trường nhất định, phí ký quỹ sẽ được áp dụng. Phí gửi tiền được khấu trừ từ nguồn vốn khả dụng của bạn và được phản ánh trong tài khoản thanh toán của bạn tại thời điểm gửi tiền theo lịch trình. Trong trường hợp có bất kỳ khoản hoàn trả một phần hoặc toàn bộ nào được ghi có trở lại cho người mua, phí xử lý thanh toán và các khoản phí áp dụng khác sẽ được tính toán lại dựa trên giá bán đã điều chỉnh. Chênh lệch giữa phí xử lý thanh toán ban đầu và phí xử lý thanh toán đã điều chỉnh sẽ được áp dụng cho số tiền hoàn lại được ghi có trở lại cho người bán. Các khoản phí áp dụng khác sẽ được hoàn lại vào tài khoản thanh toán của người bán. Phí đặt cọc sẽ được hoàn lại nếu tiền đặt cọc được trả lại vào tài khoản thanh toán của người bán.

Số tiền lệ phí 

Phí xử lý thanh toán khác nhau tùy thuộc vào vị trí tài khoản ngân hàng của người bán. Tại Việt Nam, phí thanh toán Etsy bao gồm VAT là 4.5% + 11,550 VND và phí đặt cọc là 45.000 VNĐ.

Cân nhắc chuyển đổi tiền tệ trong danh sách cho người bán

Khi người bán một mặt hàng bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của tài khoản thanh toán, Etsy sẽ thanh toán số tiền thu được từ giao dịch liên quan bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản thanh toán của người bán. Khi yêu cầu dịch vụ như vậy, Etsy áp dụng thêm 2,5% phí chuyển đổi tiền tệ. 

VAT

Tùy thuộc vào tình trạng và địa điểm kinh doanh của bạn, Etsy có thể được yêu cầu tính thuế VAT đối với phí người bán được tích lũy hàng tháng và nộp cho cơ quan thuế có liên quan. VAT được thu từ phí xử lý của Etsy Payments cho người bán ở các quốc gia đủ điều kiện trong Etsy Payments.

Xem xét đơn vị tiền tệ cho người mua

Trong trường hợp người mua hàng bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ của người mua, Etsy sẽ tự động tính giá niêm yết bằng đơn vị tiền tệ duyệt của người mua. Nếu người bán chọn hiển thị giá làm tròn cho người mua duyệt trang web bằng đơn vị tiền tệ khác với giá niêm yết của người bán, thì Etsy sẽ tính giá niêm yết bằng đơn vị tiền tệ duyệt của người mua và làm tròn theo quy tắc làm tròn được mô tả ở đây. Etsy sẽ hiển thị giá làm tròn cho người mua bằng đơn vị tiền tệ duyệt của người mua. Khi cần tính toán như vậy, Etsy sẽ áp dụng một khoản phí chuyển đổi tiền tệ bổ sung. Tỷ lệ tính toán được cập nhật thường xuyên.

Tiền lãi

Tại Hoa Kỳ, Etsy có thể kiếm lãi từ số dư trong tài khoản ngân hàng.

8. Nghĩa vụ báo cáo

Tại Việt Nam, Etsy cũng được yêu cầu báo cáo thông tin thuế cho cơ quan thuế địa phương. Các nghĩa vụ báo cáo này được thực hiện khi người bán thực hiện bán hàng qua Etsy cho người mua ở các quốc gia đó và doanh số bán hàng vượt quá ngưỡng thuế VAT hoặc thuế địa phương hiện hành (có thể dựa trên giao dịch hoặc giá trị bán hàng) trong một năm dương lịch.

Để tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo này, Etsy yêu cầu bạn thêm tên người đóng thuế và ID VAT vào cửa hàng khi bạn đạt đến ngưỡng bán hàng VAT.

9. Chấm dứt hợp đồng

Người bán có thể chấm dứt hợp đồng và sử dụng Etsy payments bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh Cài đặt trong tài khoản. Etsy cũng có thể chấm dứt/tạm ngừng việc sử dụng Etsy Payments của người bán bất kỳ lúc nào.

Sau khi kết thúc hợp đồng, mọi khoản tiền khả dụng không tranh chấp sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người bán. Etsy bảo lưu quyền để bù trừ bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện cho người bán, một số tiền đủ để chi trả cho bất kỳ khoản bồi hoàn, hoàn phí hoặc các khoản tiền khác dự kiến ​​có thể được thanh toán cho người mua liên quan đến việc mua hàng từ tài khoản thanh toán của người bán trong khoảng 180 ngày trong tương lai. Vào cuối thời hạn 180 ngày sau khi hết hợp đồng, Etsy sẽ giải ngân cho người bán bất kỳ số tiền nào không được sử dụng để bù đắp các khoản bồi hoàn, tiền hoàn lại, các khoản điều chỉnh hoặc các khoản tiền khác được trả cho người mua.

Hiện chúng tôi có những khóa học cho những người mới bắt đầu bán hàng trên Etsy. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *