Khóa 1: Basic Etsy Seller
Khóa cơ bản

Khóa cơ bản

6 buổi (online/offline)

Đủ kiến thức vận hành mô hình Etsy Seller tạo ra nguồn thu
Mục tiêu thu nhập: 500-700$/tháng

• TOÀN CẢNH NGÀNH MMO
Tiềm năng và rào cản của ngành MMO. Tại sao tôi chọn Etsy?
Nguyên lý và cách vận hành của Etsy.

• PRINT ON DEMAND (POD)
Tổng quan kiến thức về Print on Demand (POD) dùng cả đời không hết.

• ACCOUNT
Hướng dẫn tạo lập tài khoản theo hệ thống (Account Việt Nam). Cách bảo quản tài khoản
Những listing đầu tiên và cách nuôi tài khoản sống dai như đỉa đói.
Tối ưu store, tăng độ tin cậy và tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

• SEO
Tối ưu hoá Titles, Tags, Description...chuẩn SEO lên đỉnh trên Etsy.

• IDEA
Nghiên cứu phân tích thị trường, tìm và nhận biết sản phẩm bán tốt, lên idea nào để bán đắt như tôm tươi.

• CUSTOMER SERVICE
Xử lý order POD chuẩn không cần chỉnh
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, giữ chân khách hàng , khai thác customer lifetime value. Cách xử lý case từ khách hàng