Giống như nhiều chủ doanh nghiệp khác, bạn có thể chưa có kinh nghiệm về các vấn đề hành chính và tài chính khi điều hành một doanh nghiệp như cách tính tỷ suất lợi nhuận, cách đăng ký kinh doanh hoặc cách nộp thuế.

Hãy tập trung vào điều cuối cùng đó, bởi vì nó khá quan trọng: Thuế. Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, thời gian tính thuế chỉ diễn ra nhiều hơn một lần mỗi năm — bạn sẽ cần phải nộp thuế hàng quý. Đây được gọi là các khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý.

Thuế ước tính hàng quý là gì?

Thuế ước tính hàng quý là các khoản thuế ước tính được trả hàng quý trong năm trước khi khai thuế hàng năm của bạn. Các khoản thanh toán này được ước tính bởi vì bạn trả chúng trước khi điền vào tờ khai thuế. Mỗi khoản thanh toán là một phần của thuế thu nhập dự kiến của bạn trong năm. Thay vì trả thuế thu nhập một lần vào cuối năm, tổng số tiền ước tính được chia thành bốn lần thanh toán.

Ai phải nộp thuế hàng quý?

Nói chung, bất kỳ ai nộp thuế thu nhập liên bang đều cần phải nộp thuế hàng quý. Nói cách khác, tất cả mọi người đều phải nộp. Bạn có thể đã thực hiện thanh toán thuế hàng quý từ trước đến nay, bạn chỉ không biết điều đó. Nếu bạn làm việc cho chủ lao động và nộp Mẫu đơn W-4, chủ lao động của bạn sẽ tính các khoản thanh toán thuế hàng quý cho bạn và tự động lấy chúng ra khỏi ngân phiếu lương của bạn. Nhưng khi bạn làm việc cho chính mình, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc tính toán và thực hiện các khoản thanh toán đó. Có một số quy định như:

 • Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ nợ dưới 1.000$ tiền thuế vào cuối năm, bạn có thể không cần phải thanh toán hàng quý. Ngoài ra, nếu bạn đã đăng ký doanh nghiệp của mình với tư cách là một công ty và bạn dự kiến ​​sẽ nợ dưới 500$ vào cuối năm, bạn có thể không cần phải thanh toán hàng quý.
 • Nếu bạn nộp Mẫu đơn W-4, chủ lao động của bạn sẽ giữ lại một phần tiền lương của bạn và trả thuế hàng quý thay cho bạn. Nhưng nếu bạn điều hành công việc kinh doanh của riêng mình, bạn vẫn có thể cần phải đóng thuế hàng quý đối với thu nhập từ kinh doanh tự doanh của mình. Nếu đúng như vậy, bạn có thể điều chỉnh Mẫu đơn W-4 của mình để chủ lao động giữ lại một phần tiền lương lớn hơn của bạn để bù đắp thuế thu nhập tư doanh của bạn.

Cách tính các khoản thanh toán thuế ước tính

Việc thanh toán các khoản thuế ước tính hàng quý một cách chính xác đều phụ thuộc vào khả năng tính toán số tiền bạn sẽ nợ vào cuối năm.

Nếu bạn đã kinh doanh lâu hơn một năm, bạn có thể sử dụng thu nhập của năm trước đó để ước tính các khoản thanh toán thuế của mình. Nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh, việc xác định thu nhập ước tính của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn một chút. Bắt đầu với thu nhập trung bình hàng tháng của bạn và nhân với 12. Sau đó sẽ ra tổng thu nhập ước tính của bạn trong năm. Con số đó có thể thay đổi và sẽ không ảnh hưởng gì cả. Chúng được gọi là khoản thanh toán thuế ước tính bởi vì chúng chỉ là: ước tính mà thôi.

Khi bạn đã xác định được tổng thu nhập dự kiến ​​của mình trong năm, đã đến lúc tính các khoản thanh toán thuế hàng quý.

 1. Bắt đầu với tổng thu nhập dự kiến ​​của bạn. Áp dụng bất kỳ khoản khấu trừ thuế nào (bao gồm cả khoản khấu trừ thuế tư doanh) để tính tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn.
 2. Xác định số tiền thuế của bạn bằng cách sử dụng Biểu thuế do IRS cung cấp. Nhân tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn với thuế suất hiện hành để tìm số thuế thu nhập ước tính của bạn.
 3. Ước tính thuế tư doanh mà bạn phải trả cho An sinh xã hội và Medicare bằng tổng thu nhập dự kiến ​​của bạn.
 4. Thêm thuế thu nhập ước tính còn nợ với thuế tư doanh ước tính để có tổng số thuế ước tính của bạn trong năm.
 5. Chia tổng số thuế ước tính của bạn cho bốn để nhận được khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý của bạn.

Những con số này chỉ là ước tính, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là nếu bạn không thanh toán đủ cho các khoản thanh toán thuế hàng quý của mình trong suốt cả năm, bạn có thể bị phạt tài chính vì thanh toán thiếu. Tương tự như vậy, thanh toán trễ có thể dẫn đến một số khoản phí bị trễ.

Hiện nay, có một vài công cụ có thể giúp bạn ước tính thuế hàng quý và thanh toán đúng hạn. Trung tâm thuế cho cá nhân tự kinh doanh của IRS có các nguồn tài nguyên miễn phí để giúp bạn tính toán các khoản thanh toán hàng quý và thanh toán trực tuyến. Nếu bạn sử dụng công cụ kế toán như QuickBooks Self-Employed, thuế hàng quý của bạn được ước tính tự động. Từ đó, có thể dễ dàng điền vào chứng từ thanh toán cho biểu mẫu 1040-ES trực tiếp trong QuickBooks. 6 cách để làm cho thuế ít bị đánh thuế Ngoài việc nộp thuế ước tính hàng quý, bạn có thể làm một số điều sau để việc tính và nộp thuế diễn ra dễ dàng hơn một chút.

 • Tận dụng các khoản khấu trừ thuế kinh doanh nhỏ. Ví dụ: nếu bạn điều hành doanh nghiệp của mình tại nhà, bạn có thể đủ điều kiện để được khấu trừ văn phòng tại nhà
 • Đăng ký kinh doanh một cách chính xác. Đăng ký kinh doanh xác định cách bạn khai và nộp thuế. Nếu bạn chưa đăng ký doanh nghiệp của mình, bạn có thể đang hoạt động với tư cách là chủ sở hữu duy nhất. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp của bạn không bị đánh thuế riêng.
 • Sử dụng phần mềm kế toán như QuickBooks Self-Employed để theo dõi doanh thu, chi phí và các khoản khấu trừ thuế. Việc lưu giữ hồ sơ tài chính chính xác có thể giúp bạn tránh trả quá nhiều trong suốt năm hoặc bị phạt do trả thiếu.
 • Đồng bộ hóa với Etsy. Sử dụng ứng dụng Đồng bộ hóa với Etsy để tự động nhập các giao dịch Etsy vào tài khoản QuickBooks Online của bạn. Tích hợp miễn phí này đảm bảo báo cáo của bạn luôn đúng.
 • Sử dụng các nguồn thuế miễn phí có sẵn cho các doanh nghiệp nhỏ. IRS có thông tin thuế miễn phí, dễ điều hướng cho các doanh nghiệp nhỏ trên trang web của họ. Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) có thể giúp bạn xác định nghĩa vụ thuế liên bang và tiểu bang của mình, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh miễn phí.
 • Làm việc với một chuyên gia. Hãy giao những thứ khó và phức tạp, như thuế và tài chính, cho các chuyên gia. Kế toán hoặc cố vấn thuế có thể hướng dẫn bạn.

Hiện Maslow Ecom có những khóa học đào tạo kinh doanh Etsy cho những người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *